Vad är privat spelande?

Privat spel är spel mellan privatpersoner i en privatbostad där: Alla placerade insatser delas ut som en belöning till vinnarna Spelandet är främst en social händelse eller underhållning Ingen ersättning, provision eller belöning betalas till eller tas emot av en person för att genomföra programmet spelande Personer som inte bor på bostaden är det inte […]