Vad är privat spelande?

Privat spel är spel mellan privatpersoner i en privatbostad där:

  • Alla placerade insatser delas ut som en belöning till vinnarna
  • Spelandet är främst en social händelse eller underhållning
  • Ingen ersättning, provision eller belöning betalas till eller tas emot av en person för att genomföra programmet spelande
  • Personer som inte bor på bostaden är det inte induceras, formellt eller informellt att delta i hasardspel genom reklam, meddelande eller annat betyder
  • Om spelandet handlar om att spela eller satsa mot en person som har rollen som ”bank”, den rollen går från en person till en annan förbi chans eller genom regelbunden rotation bland alla utan avgift eller andra villkor
  • Alla deltagare har lika chans att vinna
  • Ingen annan person än en deltagare har en chans att vinna
  • Ingen betalar för antagning, direkt eller indirekt
  • Det finns inga avdrag av något slag från deltagarens insatser eller vinster.